Κατηγορίες
Business Undercover Podcast Podcasts

Αποστολή & Όραμα: Γιατί υπάρχουν οι επιχειρήσεις — Νανά Ζυγούρα

Αποστολή & Όραμα μιας επιχειρήσης και μια ενδιαφέρον συζήτηση για το γιατί υπάρχουν οι επιχειρήσεις. Στην παρέα μας η Νανά Ζυγούρα.