Κατηγορίες
Business Undercover Podcast Podcasts

Νευρομάρκετινγκ & Πως να κατανοήσεις τον πελάτη — Dr. Νίκος Δημητριάδης

Νευρομάρκετινγκ & Πως να κατανοήσεις τον πελάτη — Το μέλλον του marketing με τον Dr. Νίκο Δημητριάδη.

Κατηγορίες
Business Undercover Podcast Podcasts

Social Media & Η νέα πραγματικότητα — Δημήτρης Δημητριάδης

Social Media & Η νέα πραγματικότητα στο Digital Marketing. Στην παρέα του Business Undercover ο Digital Futurist, Δημήτρης Δημητριάδης.