Κατηγορίες
Business Undercover Podcast Podcasts

Νευρομάρκετινγκ & Πως να κατανοήσεις τον πελάτη — Dr. Νίκος Δημητριάδης

Νευρομάρκετινγκ & Πως να κατανοήσεις τον πελάτη — Το μέλλον του marketing με τον Dr. Νίκο Δημητριάδη.