Κατηγορίες
Business Undercover Podcast Podcasts

Business Storytelling: Πως να διηγηθείς ιστορίες — Γιάννης Μυλόπουλος

Business Storytelling και η ανάγκη του σήμερα στο εβδομαδιαίο επεισόδιο του Business Undercover με τον Γιάννη Μυλόπουλο, Creative Coach & Digital Storyteller.

Κατηγορίες
Business Undercover Podcast Podcasts

Αποστολή & Όραμα: Γιατί υπάρχουν οι επιχειρήσεις — Νανά Ζυγούρα

Αποστολή & Όραμα μιας επιχειρήσης και μια ενδιαφέρον συζήτηση για το γιατί υπάρχουν οι επιχειρήσεις. Στην παρέα μας η Νανά Ζυγούρα.