Κατηγορίες
Business Undercover Podcast Podcasts

Νευρομάρκετινγκ & Πως να κατανοήσεις τον πελάτη — Dr. Νίκος Δημητριάδης

Νευρομάρκετινγκ & Πως να κατανοήσεις τον πελάτη — Το μέλλον του marketing με τον Dr. Νίκο Δημητριάδη.

Κατηγορίες
Business Undercover Podcast Podcasts

Πως να πουλήσεις την ιδέα σου & Startups — Λευτέρης Παπαγεωργίου

Πως να πουλήσεις την ιδέα σου & Startups, μάθε πως μπορείς να πουλήσεις την ιδέα σου και για την επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα με τον Λευτέρη Παπαγεωργίου.